Jag heter Lars Thomée och är pensionär sedan 2008. Jag har undervisat på Praktiska Realskolan och Per Brahegymnasiet i Jönköping, Flahultsskolan i Norrahammar samt sedan ht 1976 på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Jag har huvudsakligen undervisat i matematik men också i datorkunskap och kortare perioder i fysik, naturkunskap, programmering och engelska. Den sista tiden hade jag nästan enbart administrativa uppgifter.
I min familj finns fler som varit verksamma inom skolan. En av dem var min farfar Per Thomée. Min morfar Ivar Neuman ville också påverka, men då som journalist och politiker, liksom min mormor Elin Neuman m.fl. i familjen, särskilt på min mammas sida.

Matematik Hybridbilar Shire Calendar HTML
Klockor
Världsstatistik
Vädret
Program
Diverse länkar
Q & A